/5

de thi giua hoc ky 1 lop 2 nam hoc 2010-2011

Upload: NguyenPhuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 282|Tải về: 0

Trường: TH Lớp: 2….. Họ tên:……………………………………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN LỚP 2. THỜI GIAN: 40 PHÚT  (Thời gian làm bài 40 phút) PHẦN TRẮC NGHIỆM 3 điểm Khoanh vào đáp án đúng a) Số 95 đọc là: A. Chín năm B. Chín lăm C. Chín mươi năm D. Chín mươi lăm b) 57 ki-lô-gam viết là: A. 57 B. 75 kg C. 57 kg D. 75 c) Số liền trước số nhỏ nhất có ba chữ số là: A. 99 B. 100 C. 9 D. 11 d) 100 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây? A. 42 và 68 B. 55 và 45 C. 19 và 91 D. 47 và 33 e) Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? A. 4 tam giác B. 10 tam giác C. 9 tam giác D. 8 tam giác g) Nam có 17 viên bi, Hồng có it hơn Nam 3 viên bi. Vậy Hồng có: A. 13 viên bi B. 20 viên bi C. 14 viên bi D. 4 viên bi PHẦN TỰ LUẬN 7 điểm Bài 1. Đặt tính rồi tính 2 điểm 75 + 13 24 + 31 56 – 30 87 – 14                                                                                                                                                                                                                             Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 2 điểm 2 dm = ………. cm 40 cm =……….. dm 1 dm 1 cm =…….cm 23 cm = …..dm …..cm Bài 3. Thùng thứ nhất đựng 52 lí nước, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước? 2 điểm