/4

Đề thi giữa học kỳ II lớp 2 môn Toán

Upload: MiuDo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 11275|Tải về: 200

TRƯỜNG TH BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Môn : TOÁN Thời gian : 45 phút Năm học : Họ và tên HS : .....Lớp : 2.....ĐiểmGiám thị 1Giám thị 2Giám khảo 1Giám khảo 2*Đề thi:1/ Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm : (1 điểm)4 ; ……; 12 ; 16 ; …….; ……..; 28 ; 32 ; …….; 40.2/ Đặt tính rồi tính : (1 điểm) a) 46 + 30 + 19 b) 85 – 18 3/ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : (1,5 điểm) a) 99 …. 100 b) 4  8 .... 30 ? 87 …. 78 18 : 2 .... 3  34/ Tính : (1,5 điểm)a) 2  7 = ……… b) : 3 = ……… 35 : 5 = ……… 5cm  5 = ……… 5/ Tính : (1 điểm) 5  9 + 49 = ……………………………………………………… ……………………………………………………....6/Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn...