/2

ĐỀ THI GIỮA KÌ II LỚP 5

Upload: HangMoon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 311|Tải về: 1

Đề kiểm tra định kỳ lần 4 HỌC KÌ II. Môn : Toán. Lớp 5. Năm học 2009 – 2010 Thời gian làm bài : 40 phút.( Không kể thời gian giao đề ). Họ và tên:......................................................................................................... Lớp :.................................................................................................................. Trường :........................................................................................................... (Học sinh làm bài trực tiếp ngay trên đề ). 1. Khoanh vào kết quả đúng các câu sau: Chữ số 9 trong số thập phân 2006, 070 có giá trị là . a. A 7. B 7 C 7 D 7. 10 1000 100 b.9400m bằng bao nhiêu Ki lô -met ? A. 940Km. B 94Km. C 0,94Km. D 9,4Km. c. 10% của 100.000 đồng là : A 1đồng. B 10 đồng . C 100đồng . D 0, 1 đồng. 2.Đúng ghi Đ sai ghi S . 0,925 m3 đọc là : a. Không phẩy chín trăm hai mươi lăm mét khối. b. Không phẩy chín hai trăm năm mươi mét khối. c. Chín mươi lăm phần trăm mét khối. d. Hai mươi lăm phần nghìn mét khối. 3. a. 5,7 giờ ..............5giờ 7 phút. b. 8 giờ 72 phút - 1 giờ 54 phút...............2 giờ 21 phút X 3. c. 26 giờ 25 phút : 5 ...................2giờ 5phút x3. 4.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10giờ 40phút sáng. Hương đến chổ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút.Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lâu? A 20phút. B 35 phút . C 55 phút D. 1giờ 30phút 5. Tìm vận tốc một ô tô, biết ô tô đó đi được 120Km trong 2 giờ 30 phút. Bài giải ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 6.Một thửa ruộng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20m , chiều rộng 18m và chiều rộng 12 m. Tính : a. Tính thể tích thửa ruộng . b. Tính diện tích xung quanh và toàn phần của thửa ruộng đó . c. Hỏi có bao nhiêu cây lúa được trồng trên thửa ruộng đó , biết diện tích mỗi cây lúa tốn 1,5 m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------