/3

Đề thi GVDG THCS 2012

Upload: MariaTramNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 205|Tải về: 2

Phòng GD & ĐT Chợ Mới ĐỀ THI LÝ THUYẾT Trường THCS Mỹ Hiệp HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC: 01 Thời gian làm bài : 30 phút ( không kể thời gian phát đề ) Trả lời trắc nghiệm 20 câu hỏi sau : Câu 1 : Trường trung học có các loại hình sau : A/- Công lập và bán công B/- Công lập, bán công và dân lập C/- Công lập và tư thục D/- Công lập, bán công ,dân lập và tư thục Câu 2 : Theo quy định hiện hành , hội đồng trường phải có các thành viên là : A/- Hiệu trưởng B/- Ban giám hiệu C/- Bí thư đoàn TNCSHCM D/- Chi đội trưởng Câu 3 : Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ chủ yếu vào : A/- Sách giáo khoa và sách bài tập B/- Sách giáo khoa và sách giáo viên C/- Sách giáo khoa D/- Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình Câu 4 : Một học sinh có điểm trung bình các môn học ở học kỳ 1 là 8,7, môn thể dục được xếp loại yếu, các môn còn lại đạt từ 8,0 trở lên. Học sinh này được xếp loại học lực: A/- Giỏi B/- Khá C/- Trung bình D/- Yếu Câu 5 : Năm học 2010 – 2011 tỉnh ta tổ chức tuyển sinh theo phương thức : A/- Xét tuyển B/- Thi tuyển C/- Kết hợp thi và xét D/- Tuyển hết HS TNTHCS Câu 6 : Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào ? A/- Tháng 8 B/- tháng 9 C/- tháng 10 D/- Tháng 11 Câu 7 : Căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn 3 : chất lượng giáo dục quy định về tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không vượt quá : A/- 1% B/- 2% C/- 3% D/- 4% Câu 8 : Một huyện ( thị, tp ) thuộc tỉnh muốn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS ( PCGD THCS ) phải có bao nhiêu xã ( phường, thị trấn) được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS: A/- 80% B/- 90% C/- 100% D/- tỉ lệ khác Câu 9 : Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học lực, học sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa là bao nhiêu ngày ? A/- 20 ngày B/- 30 ngày C/- 40 ngày D/- 45 ngày Câu 10 : Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do bộ giáo dục và đào tạo phát động vào năm nào ? A/- 2006 – 2007 B/- 2007 – 2008 C/- 2008-2009 D/- 2009 – 2010 Câu 11 : Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có bao nhiêu nội dung ? A/- 4 B/- 5 C/- 6 D/- 7 Câu 12 : Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tiến hành đến năm : A/- 2013 B/- 2012 C/- 2011 D/- 2010 Câu 13 : Một học sinh có điểm trung bình các môn học cả năm là 8,8; trong đó môn Vật lý là 1,8; các môn còn lại đạt từ 8,0 trở lên. Học sinh này được xếp loại học lực: A/- Giỏi B/- Khá C/- Trung bình D/- Yếu Câu 14 : Chủ đề : “ Đổi mới công tác quản lý và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục của năm học: A/- 2007 – 2008 B/- 2008 – 2009 C/- 2009-2010 D/- 2010 – 2011 Câu 15 : Xã Mỹ Hiệp được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS lần đầu tiên vào năm : A/- 2007 B/- 2006 C/- 2005 D/- 2004 Câu 16 : Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học : tổng diện tích mặt bằng của trường đối với