Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đề thi GVDG THCS 2012

Phòng GD & ĐT Chợ Mới ĐỀ THI LÝ THUYẾT Trường THCS Mỹ Hiệp HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC: 01 Thời gian làm bài : 30 phút ( không kể thời gian phát đề ) Trả lời trắc nghiệm 20 câu hỏi sau : Câu 1 : Trường trung học có các loại hình sau : A/- Công lập và bán công B/- Công lập, bán công và dân lập C/- Công lập và tư thục D/- Công lập, bán công ,dân lập và tư thục Câu 2 : Theo quy định hiện hành , hội đồng trường phải có các thành viên là : A/- Hiệu trưởng B/- Ban giám hiệu C/- Bí thư đoàn TNCSHCM D/- Chi đội trưởng Câu 3 : Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ chủ yếu vào : A/- Sách giáo khoa và sách bài tập B/- Sách giáo khoa và sách giáo viên C/- Sách giáo khoa D/- Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình Câu 4 : Một học sinh có điểm trung bình các môn học ở học kỳ 1 là 8,7, môn thể dục được xếp loại yếu, các môn còn lại đạt từ 8,0 trở lên. Học sinh này được xếp loại học lực: A/- Giỏi B/- Khá C/- Trung bình D/- Yếu Câu 5 : Năm học 2010 – 2011 tỉnh ta tổ chức tuyển sinh theo phương thức : A/- Xét tuyển B/- Thi tuyển C/- Kết hợp thi và xét D/- Tuyển hết HS TNTHCS Câu 6 : Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào ? A/- Tháng 8 B/- tháng 9 C/- tháng 10 D/- Tháng 11 Câu 7 : Căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn 3 : chất lượng giáo dục quy định về tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không vượt quá : A/- 1% B/- 2% C/- 3% D/- 4% Câu 8 : Một huyện ( thị, tp ) thuộc tỉnh muốn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS ( PCGD THCS ) phải có bao nhiêu xã ( phường, thị trấn) được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS: A/- 80% B/- 90% C/- 100% D/- tỉ lệ khác Câu 9 : Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học lực, học sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa là bao nhiêu ngày ? A/- 20 ngày B/- 30 ngày C/- 40 ngày D/- 45 ngày Câu 10 : Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do bộ giáo dục và đào tạo phát động vào năm nào ? A/- 2006 – 2007 B/- 2007 – 2008 C/- 2008-2009 D/- 2009 – 2010 Câu 11 : Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có bao nhiêu nội dung ? A/- 4 B/- 5 C/- 6 D/- 7 Câu 12 : Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tiến hành đến năm : A/- 2013 B/- 2012 C/- 2011 D/- 2010 Câu 13 : Một học sinh có điểm trung bình các môn học cả năm là 8,8; trong đó môn Vật lý là 1,8; các môn còn lại đạt từ 8,0 trở lên. Học sinh này được xếp loại học lực: A/- Giỏi B/- Khá C/- Trung bình D/- Yếu Câu 14 : Chủ đề : “ Đổi mới công tác quản lý và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục của năm học: A/- 2007 – 2008 B/- 2008 – 2009 C/- 2009-2010 D/- 2010 – 2011 Câu 15 : Xã Mỹ Hiệp được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS lần đầu tiên vào năm : A/- 2007 B/- 2006 C/- 2005 D/- 2004 Câu 16 : Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học : tổng diện tích mặt bằng của trường đối với

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:134|Tải về:2|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: