Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de thi GVG Van co dap an

Lượt xem:189|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

sở GIáO DụC Và ĐàO TạO Hà TĩNH Phòng gd - đt lộc hà đề CHíNH THứC   đề thi giáo viên dạy giỏi huyện - năm học 2007 - 2008 Môn: Ngữ văn (Thời gian làm bài 120 phút) Câu 1. Anh (chị) hãy giải thích các thành ngữ sau? - Ăn vóc học hay. - Đồng không mông quạnh. - Quỷ tha ma bắt. Câu 2. "Cái tư tưởng trong nghệ thuật là một tư tưởng náu mình, yên lặng. Và cái yên lạng của một câu thơ lắng sâu xuống một tư tưởng" (Nguyễn Đình Thi). Anh (chị) hiểu vấn đề trên như thế nào? Qua việc cảm nhận vẻ đẹp của câu thơ "Đầu súng trăng treo" trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu, hãy làm sáng tỏ./. hướng dẫn chấm thi chọn giáo viên dạy giỏi huyện năm học 2007 - 2008 Môn: Ngữ văn Câu 1: (6 điểm) ý nghĩa của các thành ngữ sau: - Phải giải thích được theo các bước sau để đi đến nội dung trọng tâm: * ăn vóc học hay. + Tìm nghĩa của từ, vế: (0.5 điểm) - Vóc: có hai cách hiểu: Vóc dáng Vải quý (gấm vóc). - Hay: Giỏi Biết. + ý nghĩa: - ăn thì nên vóc nên dáng, ăn thì nên sức vóc; học thì sẽ biết. - ăn thì chọn cái ngon cái bổ mà ăn, học thì điều hay, điều tốt mà học (1.5 điểm). * Quỷ tha ma bắt. (Nhiều câu có nội dung tương tự như: Diều tha quạ bắt; quan tha nha bắt) + Tìm nghĩa của từ, vế: (1 điểm) - Tha: Thả ra Mang đi. (Kiến tha lâu đầy tổ). + ý nghĩa: - Vừa mới thoát nạn này thì mắc nạn khác. - Nạn này chưa qua nạn khác đã đến. (1 điểm) = nổi khổ cực bi đát của con người trong cuộc sống thường mắc phải. * Đồng không mông quạnh. + Tìm nghĩa của từ, vế: (0.5 điểm). - Đồng: cánh đồng - Mông: (cách nói theo vần), có nghĩa: Mô đất, ụ đất. - Không: trống vắng, trống trơn - Quạnh: đìu hiu. + ý nghĩa: nói lên sự hoang vắng, đìu hiu, cô quạnh. (1 điểm). Câu2: (14 điểm). Thí sinh phải làm nổi bật được hai ý cơ bản: - Cái tư tưởng trong nghệ thuật. - Cản nhận đực nét đẹp của câu thơ: “Đầu súng trăng treo”. + Thế nào là tư tưởng? () - Là trí tuệ, cách nhìn, cách suy nghĩ, lối tư duy..... được hình thành trong mỗi cá nhân, mỗi thời đại hoặc xã hội. - Tư tưởng trong nghệ thuật: Bắt nguồn từ cuộc sống thể hiện thông qua con đường ngôn ngữ. Đó là sự động lại, sự gửi gắm, ký thác hay là chiều sâu của tâm hồn, kinh nghiệm, cách nhìn về cuộc đời và con người của tác giả gửi vào trong tác phẩm. () +Tư