/1

de thi hk 2 sinh 7

Upload: LuongHoaiThuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 352|Tải về: 0

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2008 - 2009TRUỜNG PTDTNT HUYỆN ĐĂK SONG MÔN THI: SINH HỌCThời gian: 45 phút( không kể thời gian giao đề)Họ và tên:……………………………….Lớp: A/Phần trắc nghiệm (2 điểm ) I/Hãy chọn những phương án đúng nhất trong các câu sau:Câu 1: Đa dạng sinh học cao nhất ở?

[Ẩn quảng cáo]