/3

Đề thi HK 2_Tiếng Anh 8 (Đề 2)

Upload: ThuyBob.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 370|Tải về: 6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II -NĂM HỌC 2011-2012 TRƯỜNG THCS MÔN TIẾNG ANH –LỚP 8 Thời gian làm bài 45 phút (không tính thời gian giao đề) Full name Class Mark Teacher’s comment       Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the

[Ẩn quảng cáo]