/2

ĐỀ THI HK1 - TOÁN 9

Upload: TaoLaCuop.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 636|Tải về: 0

ĐỀ THI HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2009 – 2010 Họ và tên:________________________________ Câu 1 ( 3 đ) a) Tính :  b) Rút gọn biểu thức sau:  với a 0 c) Rút gọn biểu thức sau: A=  với  và  Câu 2: (2 đ) a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 3 b) Tìm các giá trị của a để hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 (a 1

[Ẩn quảng cáo]