/5

đề thi hk1 toán lớp 7

Upload: HauNguyenVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 233|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 7 THỜI GIAN : 90 Ph Đơn vị : Trường THCS Nguyễn Huệ, Thành phố PleiKu ĐỀ BÀI I/ Trắc nghiệm: ( 3 đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ở các câu 1,2,3,4 : Câu1: a) b) c) d) Câu 2: 36.34.32 = ? a) 2748 b) 312 c) 348 d) 2712 Câu 3: Điểm A(3; –4) nằm ở góc phần tư thứ mấy trên mặt phẳng toạ độ: a) Thứ I b) Thứ II c) Thứ III d) Thứ IV Câu 4: MNP có = 350; = 740 , góc ngoài ở đỉnh P có số đo là: a) 1090 b) 710 c) 1450 d) 1060 Câu 5: Đánh dấu X vào cột Đ nếu câu dưới đây là đúng hoặc vào cột S nếu câu dưới đây là sai Nội dung Đ S  A/ Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.   B/ Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.   C/ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.   D/ Hai góc ở vị trí so le trong thì bằng nhau.   II/ TỰ LUẬN (7 đ) Bài 1: (1,5 đ) a) Thực hiện phép tính: b) Tìm x biết: 6,5 – = –2,9 Bài 2: (1,5 đ) a) Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x b) Điểm I(-54; 104) có thuộc đồ thị của hàm số y = -2x không? tại sao? Bài 3: (1,5 đ) Biết số đo ba góc của một tam giác tỉ lệ với 2,3,5. Tính số đo các góc của tam giác đó ? (Biết tổng ba góc của một tam giác bằng 1800) Bài 4: (2,5 đ) Cho góc xOy khác góc bẹt, Gọi Ot là phân giác của góc xOy, Lấy điểm M trên tia Ot, đường thẳng qua M vuông góc với Ot cắt Ox và Oy lần lượt tại A và B a) Chứng minh OAM = OBM b) Trên OA lấy điểm C, trên OB lấy điểm D sao cho OC=OD, CD cắt OM tại H. Chứng minh HC =HD c) Chứng minh CD // AB ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP 7 I/ Trắc nghiệm: (3 đ) Câu1, 2, 3, 4 chọn đúng mỗi câu 0,5 đ Câu 5 (1 đ) đánh dấu cọn đúng mỗi ý 0,25 đ Câu 1: c Câu 2: b Câu 3: d Câu 4: a Câu 5: A - S B - Đ C - Đ D – S II/ Tự luận: (7 đ) Bài 1: (1,5 đ) a) = 3 : ( 0,5 đ) ( Thực hiện đúng phép cộâng trong ngoặc 0,25 đ; thực hiện đúng phép luỹ thừa 0,25 đ) = 3 . 4 = 12 ( 0,25 đ) b) 6,5 – = –2,9 = 6,5 + 2,9 ( 0,25 đ) = 9,4 ( 0,25 đ) x = 9,4 ( 0,25 đ) Bài 2: (1,5 đ) a) Cho x = 1 thì y = -2, ta được điểm A(1;-1) thuộc đồ thị hàm số (0,25 đ) Đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = -2x (0,25 đ) Vẽ đúng đồ thị (0,5 đ) b) Thay x = -54 vào công thức y = -2x ta có y = -2.(-54) = 108 ( 0,25 đ) Vậy điểm I(-54; 104) không thuộc đồ thị của hàm số y = -2x (0,25 đ) Bài 3: (1,5 đ) Gọi số đo của ba góc tam