Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đề thi hk1 toán lớp 7

Lượt xem:196|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

Họ tên:……………………………… bài kiểm tra học kỳI Lớp:... Môn: Toán 7 . Thời gian: 90 phút. Điểm Lời phê của thầy, cô giáo  (Học sinh làm bài luôn vào tờ đề này) PhầnI:Trắc nghiệm.(4 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 1.Nếu 3 thì x3 bằng: A. 27 B. 729 C. 81 D. 9 2. Giá trị của x trong đẳng thức: + x = 0 là: A. 0 B. C. -6 D. -1 3. Công thức nào dưới đây không cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch? A. 2y = B. xy = 2 C. y = 3x D. 3 = 4. Trứng bán ra với giá: 8 quả là 10 000 đồng. Vậy 10 quả trứng cùng loại sẽ được bán với giá: A. 12 000đ B. 12500đ C. 13500đ D. 14000đ 5. Số đo góc x trong hình vẽ dưới đây là: A. 200 B. 250 x C. 350 D. 450 x 6. Quan sát hình và biết rằng ABC = BAD. Hãy điền vào chỗ trống sao cho đúng : D C a) AD = … b) ADB = c) AC = … d) CAB = ... A B 7. Quan sát hình vẽ bên và cho biết có mấy cặp tam giác bằng nhau. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 8. Cho hinh vẽ,biết A = 1100 Số đo góc B là: A A. 1100 B. 800 C. 700 D. 500 B Phần II: Tự luận(6đ) 1.Tính: ( - 0,5 - :( + ( 1,08). - 72: 122 2. Tìm x, biết= 0,75 3.Số cây của 4 lớp: 7A, 7B, 7C, 7D trồng được tỉ lệ với 9; 8; 7; 6.Tính số cây mỗi lớp trồng được biết rằng số cây lớp 7C trồng được ít hơn số cây lớp 7A trồng được là 20 cây. 4. Cho tam giác ABC (ABAC), tia Ax đi qua trung điểm M của BC.Lấy D trên tia Ax sao M là trung điểm AD. a) Chứng minh : ABM = DCM. b) Kẻ BE và CF cùng vuông góc với Ax(E và Fthuộc Ax). Chứng minh : EBM = FCM c) So sánh các độ dài: BF và CE.