/9

ĐỀ THI HK2-CÔNG NGHỆ 11

Upload: ChiLinhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 399|Tải về: 8

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 11. Đề 1 ( Thời gian 45 phút) Họ và tên:…………………………. Lớp:……. SBD:……..Phòng Chọn câu đúng 1/ Thể tích buồng cháy là gì: Thể tích không gian giữa nắp xilanh và đỉnh pittông ở điểm chết dưới Thể tích không gian trong xilanh được giới hạn giữa 2 điểm chết. Thể tích không gian giữa nắp xilanh và đỉnh pittông khi pittông ở điểm chết trên. Thể tích lớn nhất có thể có của xilanh. 2/ Trong 1 chu trình làm việc của động cơ 4 kì, trục khuỷu quay: a) 3600 b) 1800 c) 7200 d) 5400 3/ Tỉ số nén của động cơ là tỉ số: a) Giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy. b) Giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn phần. c) Giữa thể tích công tác và thể tích toàn phần d) Giữa thể tích buồng cháy và thể tích công tác. 4/ Đỉnh pittông động cơ Điêzen 4kì: a) Làm lõm. b) Làm bằng. c) Làm lồi hoặc bằng. d) Làm lồi. 5/ Đâu không phải là chi tiết của động cơ xăng: a) Xupap b) Thanh truyền c) Bơm cao áp. d) Pittông. 6/ Trong 1 chu trình làm việc của động cơ 4 kì, pittông lên xuống: a) 2 lần b) 4 lần c) 1 lần d) 3 lần. 7/ Đâu không phải là chi tiết của động cơ Điêzen: a) Trục khuỷu b) Thân máy c) Vòi phun d) Buji. 8/ Câu nào không phải là nhiệm vụ của cơ cấu phối khí: a) Thải sạch khí xả ra ngoài. b) Đóng mở cửa khí đúng lúc. c) Nạp đầy nhiên liệu vào xilanh. d) Nén nhiên liệu trong xilanh. 9/ Thứ tự làm việc của các kì trong chu trình làm việc của động cơ 4 kì là: a) Nạp, nổ (cháy), nén, xả. b) Nạp, nén, nổ(cháy), xả. c) Nén, xả, nạp, nổ(cháy). d) Nén, nạp nổ(cháy), xả. 10/ Trong một chu trình làm việc của động cơ 4 kì, trục cam quay: a) ¼ vòng b) ½ vòng c) 1 vòng d) 2 vòng. 11/ Chi tiết nào không thuộc cơ cấu trục khuỷu -thanh truyền: a) Trục cam b) Xilanh c) Pittông d) Nắp xilanh. 12/ Trong một chu trình làm việc của động cơ 2 kì, trục khuỷu quay: a) 4 vòng b) 2 vòng c) 3 vòng d) 1 vòng. 13/ Trong một chu trình làm việc của động cơ 2 kì, pittông lên xuống: a) 3 lần b) 2 lần c) 4 lần d) 1 lần. 14/ Chi tiết nào không có ở động cơ 2 kì: a) Xupap b) Trục khuỷu c) Pittông d) Xilanh. 15/ Chi tiết nào không thuộc cơ cấu phối khí: a) Xecmăng b) Con đội c) Đũa đẩy d) Trục cam. 16/ Trên ôtô, động cơ được bố trí ở: a)Đầu ôtô. b) Giữa ôtô. c) Đuôi ôtô d) Tất cả đều đúng. 17/ Loại hệ thống khởi động nào không có : a) Khởi động bằng tay. c) Khởi động bằng sức nước. b) Khởi động bằng động cơ điện. d) Khởi động bằng động cơ phụ. 18/ Chi tiết nào không phải là của hệ thống bôi trơn : a) Bơm dầu b) Bầu lọc dầu c) Van an toàn d) Van hằng nhiệt 19/ Chi tiết nào không phải là của hệ thống làm mát : a) Két nước b) Bơm nước c) Van hằng nhiệt