/9

ĐỀ THI HK2-CÔNG NGHỆ 11

Upload: ChiLinhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 667|Tải về: 12

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 11. Đề 1 ( Thời gian 45 phút) Họ và tên:…………………………. Lớp:……. SBD:……..Phòng Chọn câu đúng 1/ Thể tích buồng cháy là gì: Thể tích không gian giữa nắp xilanh và đỉnh pit

[Ẩn quảng cáo]