/2

De thi HK2 - Lop 7

Upload: MaiNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 408|Tải về: 1

đề kiểm tra học kỳ II Môn: Toán 7 (Năm học: 2008 - 2009) Thời gian: 90` (không kể thời gian phát đề)  Phần1: Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A; B; C; D. Em hãy tìm câu trả lời đúng và nghi vào bài làm. Câu 1: Điểm kiểm tra học kỳ I môn toán của học sinh lớp 7A

[Ẩn quảng cáo]