/5

DE THI HK2 VAT LY 6 CO MA TRAN

Upload: NhungPhi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 299|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II   MÔN: VẬT LÝ 6  Thời gian làm bài45 phút(Không kể giao đề) BƯỚC 1: Xác định mục đích của đề kiểm tra a. Phạm vi kiến thức: Kiểm tra kiến thức trong chương trình Vật lý lớp 6 học kì II, gồm từ tiêt 18 đến tiết 33 theo phân phối chương trình b. Mục đích - Đối với Học sinh

[Ẩn quảng cáo]