Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề thi HKII-NH 2010-2011_ nghệ 9

Lượt xem:117|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 9 NĂM HỌC: 2010 - 2011 1. MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: HS hiểu được các yêu cầu của lắp đặt mạch điện? 1.2 Kĩ năng: Phân tích và được sơ đồ lắp đặt mạch điện. 1.3 Thái độ: Giáo dục yêu thích môn học. -------------- Hết------------- PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 9 NĂM HỌC 2010 - 2011 CHUẨN MỨC ĐỘ Nội dung Kiến thức, kĩ năng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1- Quy trình lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều kiển hai đèn -KT: Hiểu được quy trình lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều kiển hai đèn -KN: Trình bày được quy rình Câu 1: (2.5đ)  2- Sơ đồ lắp đặt mạch điện -KT: Hiểu được sơ đồ lắp đặt mạch điện -KN: Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện  Câu 2: (2đ) 3- Cấu tạo của công 2 cực và 3 cực -KT: Biết được cấu tạo của công 2 cực và 3 cực -KN: So sánh được cấu tạo của công 2 cực và 3 cực Câu 3: (2,5đ)  4- Mạch điện lắp điện kiểu ngầm -KT: Hiểu được mạch điện lắp điện kiểu ngầm -KN: Trình bày được mạch điện lắp điện kiểu ngầm Câu 4: (3đ)  Tổng số câu 2 1 1  -------------- Hết------------- PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 MÔN CÔNG NGHỆ 9 Ngày kiểm tra: 25/4/2011 Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian chép đề ) Câu 1: (2.5 điểm). Nêu quy trình lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều kiển hai đèn? Câu 2: (2 điểm). Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn? Câu 3: (2.5 điểm). So sánh giống nhau, khác nhau của công tắc 2 cực và công tắc 3 cực? Câu 4 : (3 điểm). Mạng điện lắp kiểu ngầm là gì? -------------- Hết------------- PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 9 NĂM HỌC 2010 - 2011 Câu 1: (2.5 điểm). Vạch dấu (Khoan lỗ ( Lắp TBĐ của BĐ (Nối dây mạch điện (Kiểm tra. Câu 2: (2 điểm). Sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn. Câu 3: (2,5 điểm). Giống nhau có vỏ và các bộ phận tác động. (1đ) Khác nhau công tắc 2 cực có một cực động và một cực tĩnh còn công tắc 3 cực có một cực động và 2 cực tĩnh. (1,5đ) Câu 4: (3 điểm). Là mạng điện mà dây dẫn được đặt trong rảnh các kết cấu xây dựng như tường nhà, trần nhà …. -------------- Hết-------------