/5

DE THI HKII TOAN 9 08-09

Upload: DiaxoiBap.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 130|Tải về: 0

TRƯỜNG THCS LƯƠNG SƠN KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM HỌC: 2008 – 2009 HỌ VÀ TÊN: …………………………………………… MÔN: TOÁN 9 LỚP 9 THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN CHỮ KÍ GIÁM THỊ       I/ LÝ THUYẾT: (3 điểm) 1/ Viết hệ thức Vi-ét đối với các nghiệm của phương trình bậc hai: (0,5đ) Áp dụng: Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình: (0,5đ) 2/ Phát biểu định lí về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Vẽ hình, viết công thức tính số đo góc đó. (1,0đ) Áp dụng: Trên hai nữa đường tròn đường kính AC, vẽ hai cung AB và AD sao cho sđsđBiết AC và BD cắt nhau tại E. Tính số đo (1,0đ) II/ BÀI TẬP ( 7 điểm) Bài 1: Cho (P) và (D) (1,5đ) 1/ Vẽ đồ thị (P). 2/ Tìm giá trị m để (D) tiếp xúc với (P). Tìm tọa độ tiếp điểm. Bài 2: Giải các phương trình sau: (2,5đ) 1/ 2/ 3/