/5

ĐỀ THI HKII VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN

Upload: DajkaKaka.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 236|Tải về: 1

ĐỀ THI HỌC KỲ II- Năm học 2010-2011 Đề gồm 4 trang Môn: VẬT LÝ - Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề Họ & tên thí sinh:……………………………………………… Số báo danh:…………………………………………………… I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1/ Hai âm R

[Ẩn quảng cáo]