/7

de thi hoa hoc 10 ki II

Upload: NguyenThinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 219|Tải về: 0

Trường THPT Sáng Sơn ĐỀ THI HỌC KI II MÔN HÓA HỌC 10 NĂM HỌC 2009 – 2010 (Thời gian làm bài 45 phút) ĐỀ 1 Bài 1 (4.0 điểm) Chỉ dùng các chất sau: Khí Cl2 , dung dịch NaOH, Ca(OH)2. Viết phương trình phản ứng điều chế: Nước giaven, Clorua vôi. (ghi rõ điều kiện phản ứng) Nhận biết các dung dịch đự

[Ẩn quảng cáo]