Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/36

de thi hoc ki 1 lop 5 co dap an

Lượt xem:123|Tải về:0|Số trang:36 | Ngày upload:18/07/2013

Phòng gd & ĐT nghi lộc Trường t.h nhi đồng ======o0o======= Bài kiểm tra chất lượng học sinh giỏi cuối kỳ i Môn: Toán Thời gian 90 phút Họ và tên:...........................................Lớp : 5....... Trường Tiểu học Mai Phụ. Năm học 2009 -2010. Bài 1: Tính nhanh: a, 1,47 x 3,6 + 5,4 x 1,47 + 1,47 b, 20,75 + 19,25 + 17,75 + 16,25 +………..+ 5,75 + 4,25 + 2,75 + 1,25 Bài 2: Một bạn bạn viết liên tiếp nhóm chữ: LOCHA thành dãy: LOCHALOCHA.............LOCHA. a. Chữ cái thứ 2011 là chữ gì ? b. Bạn đó tô màu sắc các chữ cái trong dãy theo thứ tự xanh, đỏ, tím, vàng, xanh, đỏ, tím, vàng.... Hỏi chữ cái thứ 2011 trong dãy được tô màu gì? Bài 3: Bố nói: “ 9 năm trước tuổi con bằng  tuổi bố, 27 năm sau nữa thì tuổi con bằng tuổi bố” Hãy tính tuổi bó, tuổi con hiện nay. Bài 4: Quảng đường từ cột điện thứ nhất đến cột điện thứ tư là 360 bước . Mỗi bước dài 5 dm. Hỏi quảng đường từ cột điện thứ nhất dến cột điện thứ mười dài bao nhiêu mét. Bài 5: Một khu đất hình chữ nhật ABCD có chiều dài hơn chiều rộng 9m. Người ta mở rộng khu đất bằng cách kéo dài mỗi cạnh thêm 4m về cả hai phía thì diện tích khu đất tăng thêm 424 m2. Tính diện tích khu đất ABCD ĐÁP ÁN Câu 1 : a, 1,47 x ( 3,6 + 5,4 + 1 ) = 1,47 x 10 = 14,7 b, Quy luật hai số liền nhau cách nhau 1,5 Số số hạng của dãy là : ( 20,75 - 1,25 ) : 1,5 + 1 = 14 ( số hạng ) Tổng của dãy là : ( 20,75 + 1,25 ) x 14 : 2 = 154 Câu 2 Giải : Nhóm chữ LOCHA có 5 chữ cái. Ta có : 2011 : 5 = 402 dư 1 Vậy chữ cái thứ 2011 trong dãy là chữ thứ nhất của nhóm chữ thứ 403. Chữ đó là chữ L. Ta gọi các chữ liền nhau trong dãy được tô màu : xanh, đỏ, tím, vàng là một nhóm. Mỗi nhóm có 4 màu. Ta có : 2011 : 4 = 502 dư 3 Vậy chữ cái thứ 2011 trong dãy là chữ thứ ba của nhóm chữ thứ 503. Chữ được tô màu tím. Câu 3 Ta có sơ đồ : 9 năm trước : Tuổi con : Tuổi bố : 27 năm nữa : Tuổi con : Tuổi bố  Cách đây 9 năm bố hơn con: 11 – 1 = 10 (lần tuổi con khi đó) Sau đấy 27 năm bố hơn con: 2 – 1 = 1 (lần tuổi con khi đó) Vì hiệu tuổi bố và tuổi con không đổi theo thời gian, nên ta có sơ đồ 3: Nhìn vào sơ đồ 3, ta có: Tuổi con cách đây 9 năm là: 36 : (10 – 1) = 4 (tuổi) Tuổi con hiện nay là: 4 + 9 = 13 (tuổi) Tuổi bố hiện nay là: (4 x 11) + 9 = 53 (tuổi) Câu 4 Vì 4-1 = 3 nên từ cột điện thứ nhất dến cột điện thứ tư có 3 khoảng cách như nhau. Do đó khoảng cách giữa 2 cột điện liền nhau là : 360 :3 = 120 ( bước ) Vì 10-1 = 9 nên từ cột điện thứ nhất đến cột điện thứ mười có 9 khoảng cách như nhau. Vậy quảng đường từ cột điện thứ nhất đến cột điện thứ 10 là : x 9 = 1080 ( bước ) Vì mỗi bước dài 5 dm nên quảng đường đó dài là : 5 x 1080 = 5400 dm = 540 m Đáp số : 540 mét Câu 5 ( 3 điểm ) Học sinh vẽ hình như sau: Giải: Nhìn vào hình vẽ ta thấy: Phần mở rông thêm gồm 4 hình vuông có diện tích bằng nhau và 4 hình chữ nhật. Diện tích của 4 hình vuông là:4 x 4 x 4 = 64 m2 Diện tích của 4 hình chữ nhật là: 424 – 64 = 360 m2 Nếu ta ghép 4 hình chữ nhật này lại