/3

de thi hoc ki 1 lop 7

Upload: HaLuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 288|Tải về: 1

ĐỀ: khối 7 I.TRẮC NGHIỆM: Bài1: Hãy chọn câu trả lời đúng Nếu thì x bằng: A: 12; B: 36 ; C: -36 ; D: 3 AB: C: Bài 2: Đường thẳng a song song với đường thẳng b. đường thẳng c cắt đường thẳng a theo một góc 900 . Vậy: A: Đường thẳng c sẽ song song với đường thẳng b. B: Đường thẳng c sẽ vuông góc với đường thẳng b. C: Đường thẳng c sẽ không cắt đường thẳng b. D: Đường thẳng c sẽ không vuông góc với đường thẳng b. Hãy chọn câu trả lời đúng. Bài 3: - Hai góc đối đỉnh là:……………………………………………………………………………………………………………………………………… - Hai tam giác bằng nhau là:……………………………………………………………………………………………………………………….. - Tiên đề Ơclit:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Các trường hợp tam giác vuông bằng nhau: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II.TỰ LUẬN: Bài 1: Thực hiện phép tính: a) b) Bài 2: Tìm x biết: Bài 3: Vẽ đồ thị hàm số: Bài 4: Vẽ đồ thị hàm số : y= -2/3x Bài 5: Để làm xong một công việc trong 5 giờ cần 12 công nhân. Nếu số công nhân tăng thêm 8 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ? ( năng suất mỗi công nhân như nhau) Bài 5: Cho biết AB a) Chứng minh và IC = ID b) Từ A vẽ đường vuông góc AH với DC ( H thuộc DC). Chứng minh: AH // BI ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Bài 1:( 1,5đ) a) B: 36 đúng (0,5 đ) b): B đúng (0,5đ) C. đúng (0,5đ) Bài 2: (0,5đ) B: đúng II.TỰ LUẬN: Bài 1: 1 điểm. a) ĐS: (0,5 đ) b) ĐS: (0,5 đ) Bài 2: (1 điểm) ĐS: Bài 3: 1 điểm Bài 4: ĐS : 2 giờ (2 điểm) Bài 5:3 điểm Vẽ hình đúng và viết GT- KL (1 điểm) a) Chứng minh CE =DE (0,5 đ) ID = IC (0,5 đ) b) Chứng minh được (0,5 đ) AH // BI (0,5 đ)