/3

de thi hoc ki 1 lop 7

Upload: HaLuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 640|Tải về: 1

ĐỀ: khối 7 I.TRẮC NGHIỆM: Bài1: Hãy chọn câu trả lời đúng Nếu thì x bằng: A: 12; B: 36 ; C: -36 ; D: 3 AB: C: Bài 2: Đường thẳng a song song với đường thẳng b. đường thẳng c cắt đường thẳng a theo một góc 900 . Vậy: A: Đường thẳng c sẽ song song với đường thẳng b. B: Đường thẳng c

[Ẩn quảng cáo]