/1

ĐỀ THI HỌC KÌ I lớp 7

Upload: VanTuyenNgo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 215|Tải về: 0

Trường THCS Tân Lợi ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2009- 2010 MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 7 THỜI GIAN: 90 phút ********************* Câu 1: ( 1 điểm) Tại sao nói bài thơ “ Sông núi nước Nam” được xem là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta? Câu 2: ( 1 điểm) Chép lại theo trí nhớ nguyên văn đoạn thơ cuối “ Tiếng gà trưa” và nêu ý nghĩa đoạn thơ? Câu 3: ( 2 điểm) Thành ngữ là gì? Thành ngữ có thể làm thành phần gì trong câu? Tìm và giải thích nghĩa của các thành ngữ trong câu sau: Chốc đà mười mấy năm trời Còn ra khi đã da mồi tóc sương. Câu 4: Tập làm văn( 6 điểm) Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “ Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.