/3

Đề thi học kì I Môn Toán lớp 7

Upload: ThuTrangVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 250|Tải về: 0

Phòng gD&ĐT Hoằng hoá đề kiểm tra học kì I Trường THCS hoằng cát Môn :Toán lớp 7 ( Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề ) I-Trắc nghiệm khách quan (4 điểm ) Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Câu1: Trong các phân số sau ,phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ? A : ; B : ; C : ; D : . Câu 2 : Số không phải là kết quả của phép tính : A : + B : 1- C : +1 D : 1- Câu 3 : Cách viết nào dưới đây là đúng ? A: = 0,55 B : = - 0,55 C : -= 0,55 D : -= 0,55 Câu 4 : Kết quả của phép tính (-5)2. (-5)3 là : A : (-5)5 B : (-5)6 C : (25)6 D : (25)5 Câu 5 : Nếu = 9 thì x bằng : A : 9 B : 18 C: 81 D : 3 Câu 6 : Biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x và hai cặp giá trị tương ứng của chúngđược cho trong bảng sau : x -3 1 y 1 ?  Giá trị ở ô trống trong bảng là : A : B : - C : 3 D : -3 Câu 7 : Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x? A : B : C : D : Y Câu 8 : Đường thẳng OA trong hình 1 là đồ thị của Hàm số y = ax . Hệ số a bằng: x A : 1 B : 2 -1 0 C : -1 D : -2 -1 Hình 1 Câu 9: Cho hai đường thẳng a và b, một đường -2 thẳng c cắt cả hai đường thẳng a và b (Hình 2). Nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được khẳng định đúng : a) Cặp góc A2 ; B 4 là cặp góc 1) đồng vị b) Cặp góc A1 ; B 1 là cặp góc 2) so le trong 3) trong cùng phía Câu 10: Cho các đường thẳng m ; n ; d như Hình 3 .Hai đường thẳng m và n song song với nhau vì: A : Chúng cùng cắt đường thẳng d 1 4 A B : Chúng cùng vuông góc với đường thẳng MN a 2 3 C : Hai đường thẳng n và d cắt nhau , trong các góc tạo thành có một góc 450 b 1 4 B D : Chúng cùng cắt đường thẳng MN 2 3 Hình2 c Câu 11: Điền số đo độ thích hợp vào chỗ.....ở câu sau: Trong hình 3, góc MDC =......... Câu 12 : Cách phát biểu nào dưới dây diễn đạt đúng định lí về tính chất góc ngoài của tam giác d A : Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong. M D m B : Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. C : Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng 45 0 n Của ba góc trong N C Hình 3