Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

De thi hoc ki I sinh 7 - tu luan

Lượt xem:321|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

Phòng giáo dục & đào tạo đề kiểm tra kì i năm học 2008 - 2009 cẩm phả Môn sinh học lớp 7 Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1. (2 điểm): Cho các động vật: Tôm, sứa, nhện, châu chấu, ốc sên, trai sông, giun đất, giun đũa. Hãy sắp xếp các động vật trên theo các ngành động vật đã học.Câu 2. (2 điểm): Nêu đặc điểm chung của động vật.Câu 3 (3 điểm): Hãy phân biệt các khái niệm:a. Động vật phân tính và động vật lưỡng tính.b. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.Mỗi khái niệm cho 1 ví dụ cụ thể.Câu 4. (3 điểm). Trình bày vai trò của lớp Sâu bọ....