/2

DE THI HOC KI I - TOAN 7

Upload: ThuTrangVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 229|Tải về: 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN KHỐI 7 Nội dung chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng  TN TL TN TL TN TL  Số Hữu tỉ, số Thực 1 1 1 1 1 1.5 3 3.5 Hàm số và đồ thị 1 0.5  1 2 2 2.5 Đừong thẳng vuông góc, đường thẳng song song 1 0.5  1 0.75 2 1.25 Tam giác   2 2.75 2 2.75 Tổng 3 2 1 1 5 7 9 10  Họ&Tên: KIỂM TRA HỌC KÌ II Lớp 7/… Môn: Toán 7 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 ( 1 điểm ) Thế nào là hàm số? cho ví dụ. Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh, vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận. Câu 2 (2 điểm) Thực hiện phép tính : a>. b>. Câu 3 (2 điểm) Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của hai hàm số : y = -1,5x và y = 3x . Câu 4 (1,5 điểm) Tìm x , y , z biết : và x + z – y = 20 Câu 5 (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC . Tia phân giác của góc A cắt BC tại H . Chứng minh rằng : a>. ( ABH = ( ACH . b>. Chứng minh AH ( BC . Câu 6 (1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A , có B = 2C . Tính góc B , C . HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 7 Năm Học : 2008 – 2009 Câu 1 ( 1 điểm ) Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định đựơc chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, x được gọi là biến số. Ví dụ: Hàm số: y = 3x +1; y = -3x … b. “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau” Mỗi câu đúng được 0.5 điểm Câu 2 ( 2 điểm) Thực hiện phép tính : a>. b>. Mỗi câu đúng được 1 điểm Câu 3 (2 điểm) Vẽ đúng mỗi đồ thị được 1 điểm Câu 4 (1,5 điểm) x = 10 ; y = 25 ; z = 35 Câu 5 (2,0 điểm) - Hình vẽ , gt , kl . (0,5 điểm) a>. ( ABH = ( ACH ( c – g – c ) (0,75 điểm) b>. AH ( BC (0,75 điểm) Câu 6 (1,5 điểm) B = 600 ; C = 300 Học sinh giải cách khác , kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa .