/2

DE THI HOC KI I - TOAN 7

Upload: ThuTrangVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 460|Tải về: 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN KHỐI 7 Nội dung chính Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Tổng   TN TL TN TL TN TL   Số Hữu tỉ, số Thực  1 1  1 1  1 1.5 3 3.5  Hà

[Ẩn quảng cáo]