/3

Đề thi học kì II-GDCD 7

Upload: ViRUs.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 119|Tải về: 0

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2003 - 2004 TRƯỜNG ……………………………………..……. MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7 LỚP : ……………………………………..……………. Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN : ……………………….…………… I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 3 điểm ( 6 câu, mỗi câu đúng được 0,5 điểm ) Em hãy đánh dấu X trước chữ cái ở đầu câu trả lời đúng. 1/ Nước ta đổi tên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào ? a. 1945 b. 1954 1976 1980 2/ Chính phủ làm nhiệm vụ gì ? Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật ; Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật ; Quyết định các chính sách đối nội của đất nước ; Ra nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế ở địa phương. 3/ Trong các hành vi sau đây, hành vi nào bảo vệ môi trường ? Dùng điện ắc quy để đánh bắt cá. Xả khói, bụi bẩn ra không khí. Giữ vệ sinh nhà mình, vứt rác ra hè phố. Xây bể xi măng chôn chất độc hại. 4/ Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào phá hoại di sản văn hóa ? Di chuyển cổ vật, bảo vật quốc gia bất hợp pháp ; Phát hiện cổ vật đem nộp cho cơ quan có trách nhiệm ; Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử ; Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh. 5/ Bộ máy nhà nước được phân chia thành mấy cấp ? 8 cấp. 5 cấp. 4 cấp. 2 cấp. 6/ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai lãnh đạo ? Tòa án nhân dân ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Giai cấp nông dân ; Giai cấp công nhân. II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm ) Câu 1 : (1 điểm ) Môi trường là gì ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 2 : (3 điểm ) Hãy lập kế hoạch làm việc trong một ngày của em. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 3 : (3 điểm ) Để bảo vệ di sản văn hóa, Nhà nước ta đã nghiêm cấm các hành vi nào ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………