/3

Đề Thi học kỳ 1-Toán 9

Upload: PhamVanBa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 117|Tải về: 1

Phòng GD & ĐT Đề Kiểm tra học kỳ I môn Toán lớp 9 huyện Đông Anh Năm học 2005-2006 ( Tái bản ) ----------------------- (Thời gian Làm bài 90 phút) Phần I. Trắc nghiện khách quan (4diểm) Câu 1. Căn thức bằng: A. x - 2 B. 2 - x C. ( x - 2 ); ( 2 - x ) D. Câu 2. Số có căn bậc hai số học của nó bằng 9 là: A. -3 B. 3 C. -81 D. 81 Câu 3. Biểu thức xác định với các giá trị: A. x ≥  B. x ≥ -  C. x ≤  D. x ≤ -  Câu 4. Giá trị của biểu thức bằng: A. 4 B. -2C. 0 D. Câu 5. Phương trình 3x - 2y = 5 có một nghiệm là: A. ( 1; -1 ) B. ( 5; -5 ) C. ( 1; 1) D. (-5; 5 ) Câu 6. Cho hình vẽ biết MA, MC là hai tiếp tuyến của đường tròn (0), BC là đường kính, góc ABC = Số đo của góc AMC bằng: A. B. C.