/4

Đề thi học kỳ I năm học 2011 - 2012

Upload: ThanhDinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 281|Tải về: 0

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I Môn: Toán 8 Năm học: 2011 - 2012 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng      Cấp độ thấp Cấp độ cao    TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL   Nhân và chia đa thức Hiệu hai lập phương Vận dụng được hằng đẳng thức Bình phương của một hiệu Phân

[Ẩn quảng cáo]