/10

Đề thi học kỳ II Toán 8 - ... 2011 - 2012

Upload: ThanhDinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 260|Tải về: 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 TOÁN 8 NĂM HỌC : 2010- 2011 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng      Cấp độ thấp Cấp độ cao   1. Phương trình bậc nhất một ẩn (tích ;chứa ẩn ở mẫu;Giải bài toán bằng cách lập phương trình)  Hiểu được cách giải phương trình

[Ẩn quảng cáo]