Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

Đề thi học kỳ II Toán 8 - ... 2011 - 2012

Lượt xem:131|Tải về:0|Số trang:10 | Ngày upload:18/07/2013

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 TOÁN 8 NĂM HỌC : 2010- 2011 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  1. Phương trình bậc nhất một ẩn (tích ;chứa ẩn ở mẫu;Giải bài toán bằng cách lập phương trình) Hiểu được cách giải phương trình tích,phương trình dạng ax + b = 0 Vận dụng được các phép biến đổi tương đương và phương pháp giải các loại phương trình để giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu và giải bài toán bằng cách lập phương trình Vận dụng được các phép biến đổi tương đương và phương pháp giải các loại phương trình để giải phương trình  Số câu Số điểm Tỉ lệ 2(Câu 1a,b) 1,0 (33.3%) 2(Câu 1c; Câu5) 1,5 (50%) 1(Câu 8) 0,5 (16,7%) 5 3,0 30% 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn(-Tính chất bất đẳng thức-Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối)  Hiểu được tính chất bất đẳng thức,Giải và biểu diễn được tập nghiệm bất phương trình trên trục số Vận dụng được các phép biến đổi tương đương và giá trị tuyệt đối để giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối  Số câu Số điểm Tỉ lệ 2(Câu1;Câu 2b ) 1,0 (66,7 %) 1 (Câu 7 ) 0,5 ( 33,3 %) 3 1,5 15% 4. Tam giác đồng dạng Nhớ được tính chất đường phân giác,hệ quả đinh lí Ta lét viết được tỉ lệ thức ,tính được độ dài Chứng minh được hai tam giác đồng dạng trường hợp cạnh góc cạnh và vận dụng sự đồng dạng tính số đo góc  Số câu Số điểm Tỉ lệ 2(Câu4a,b ) 2,0 ( 50 %) 2(Câu6 a,b ) 2,0 ( 50 %) 4 4,0 40% 5. Hình lăng trụ đứng  Vận dụng được công thức tính thể tích và diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng  Số câu Số điểm Tỉ lệ  2(Câu3 a,b ) 1,5 ( 100 %) 2 1,5 15% Tổng số câu Tổngsố điểm Tỉ lệ 2 2,0 20% 4 2,0 20 % 7 5,5 55 % 1 0,5 5 % 14 10 điểm  PGD ĐÀO TẠO HUYỆN CÁT TIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS PHƯỚC CÁT I MÔN : TOÁN 8 ( Thời gian 90 phút) NĂM HỌC 2010-2011 Câu 1: (1,5đ)Giải các phương trình sau: a/ 4 - 3x = 2x - 6 b/ (x – 3)(2x + 8) = 0 c/ Câu 2: (1,0 đ) a/ Cho m > n Hãy so sánh: 15 – 6m và 15 – 6n b/ Giải và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình: 2 − 5x ≤ −2x − 7 trên trục số. Câu 3:(1,5 đ)Hình lăng trụ đứng tam giác ABC. có đáy là vuông tại A biết: AB = 5 cm; AC = 12 cm; AA’ = 20 cm. a/ Tính thể tích của lăng trụ đứng. b/ Tính diện tích xung quanh của lăng trụ đứng. Câu 4 (2,0đ).Tính độ dài trên hình vẽ bên. Hình 1 : Tính DC ? Hình 2: MN//BC Tính MN ? Câu 5: (1,0 đ) Tổng số học sinh tiên tiến của hai khối 7 và 8 là 270 em. Tính số học sinh tiên tiến của mỗi khối, biết rằng số học sinh tiên tiến của khối 7 bằng 60% số học sinh tiên tiến của khối 8 Câu 6: (2,0đ) Cho hình thang ABCD ( AB//CD). Biết AB = 2cm, BD = 4cm, DC = 8cm a) Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC. b) Tính số đo góc ABC , biết Câu 7: (0,5 đ) Giải phương trình: Câu 8: (0,5 đ) Giải phương trình sau: