Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de thi hoc sinh gioi cap huyen toan 6

Lượt xem:344|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Đề thi học sinh giỏi toán 6 Bài 1 : Tính nhanh : a) b) c) 1 + 4 + 42 + 43 + … + 41000 Bài 2 : Tìm x: a) – = –5 b) (x + 3) ( (x2 – 7) với x ( Z Bài 3 : Chứng tỏ rằng : Nếu ax – by ( x + y thì ay – bx ( x + y (với a, b, x, y ( Z và x, y không đối nhau) a = 1 + 2 + 3 + … + n và b = 2n + 1 (n ( N; n ≥ 2) là hai số nguyên tố cùng nhau Bài 4 : Cho đoạn thẳng AB ; điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của OA, OB. Chứng tỏ rằng OA Trong 3 điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O (O thuộc tia đối của tia AB) 2. Cho tia Ox là tia phân giác của góc AOB. Trên nửa mặt phẳng có chứa tia OB với bờ là đường thẳng OA ta vẽ tia Oy sao cho AOy > AOB . Chứng tỏ rằng xOy =