/1

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn toán 6

Upload: TheLu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 163|Tải về: 1

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 cấp trường năm học 2009- 2010 Trường THCS Ba Đình Môn: Toán - Thời gian : 90 phút Câu 1 : (4đ) Cho phân số A= (Với n  N*) a)Viết A thành tổng của 2 phân số không cùng mẫu . b)Tìm n để A đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó. Câu 2 : (4đ) Tìm x, biết: a)60%x+ x=-76 b Câu 3 : (4đ) Một hôm, ở lớp 6A người ta nhận thấy số học sinh vắng mặt bằng số học sinh có mặt. Nếu có thêm 1 bạn vắng mặt nữa thì số học sinh vắng mặt bằng số học sinh có mặt. Tính số học sinh lớp 6A. Câu 4 : (5đ) Cho góc BOC = Lấy điểm A trong góc BOC sao cho góc AOB = a)Tính góc AOC b)Gọi OD là tia đối của tia OA, so sánh BOD với COD. Câu 5 : Chứng minh rằng khi và chỉ khi