Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 cấp trường năm học 2009- 2010 Trường THCS Ba Đình Môn: Toán - Thời gian : 90 phút Câu 1 : (4đ) Cho phân số A= (Với n  N*) a)Viết A thành tổng của 2 phân số không cùng mẫu . b)Tìm n để A đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó. Câu 2 : (4đ) Tìm x, biết: a)60%x+ x=-76 b Câu 3 : (4đ) Một hôm, ở lớp 6A người ta nhận thấy số học sinh vắng mặt bằng số học sinh có mặt. Nếu có thêm 1 bạn vắng mặt nữa thì số học sinh vắng mặt bằng số học sinh có mặt. Tính số học sinh lớp 6A. Câu 4 : (5đ) Cho góc BOC = Lấy điểm A trong góc BOC sao cho góc AOB = a)Tính góc AOC b)Gọi OD là tia đối của tia OA, so sánh BOD với COD. Câu 5 : Chứng minh rằng khi và chỉ khi

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:92|Tải về:1|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: