/4

Dề thi học sinh giỏi (hot)

Upload: NgocThuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 380|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR ĐỀ THI HSG HUYỆN NĂM HỌC 2007 - 2008 TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN: TOÁN LỚP 9 Thời gian làm bài 150 phút Bài 1: (3 điểm) a. Chứng minh rằng:  () b. Cho a>0, b>0 và . Chứng minh rằng:  Bài 2: (3 điểm) Cho biểu thức:  a. Rút gọn P. b. Tính giá trị của P với  c

[Ẩn quảng cáo]