Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

de thi hoc sinh gioi lop 3 mon toan 11-12

   Phòng GD & ĐT văn giang Trường tiểu học Liên nghĩa Thi học sinh giỏi lớp 3-cấp trường Môn: Toán (Thời gian: 60 phút) năm học 2011 - 2012      Bài 1 : ( 4 điểm ) a.Tính giá trị mỗi biểu thức sau : 76 + 124 x 4 - 320 = …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ( 140 + 160 : 5 ) x 4 = …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  b. Tính nhanh: 15 x 2 + 5 x9 + 5 x 15 - 150 …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b. 100 x 7+ 7 + 7 + ... + 7 + 7 x 10 (102 số 7) …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Bài 2 : Tìm y : ( 3 điểm ) a. 15 + 60 : y + ( a - a ) = 10 x 5 : 2 …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  b. 367 : ( 5 + y ) = 9 (dư 7) …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………   Bài 3. ( 4 điểm ) a, Hai số có tổng bằng 479, nếu giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên 6 lần thì được tổng mới bằng 789. Hãy tìm hai số hạng ban đầu. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b, Không tính , hãy so sánh A và B: A= 95 x95; B= 91 x 99 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 4:( 3điểm) Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau: a, 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ;........ ; ........ ; ......... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b, 2 ; 5 ; 10 ; 17 ;.......... ; ............;.......... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 6 ( 3 điểm): Bác nga đi từ A đến B hết 6 phút, đi từ B đến C hết 10 phút. Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ A đến B là 200 m. Hỏi quãng đường từ A đến C dài bao nhiêu mét? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 7: (3điểm) Cho hình vuông có cạnh 15 cm . Người ta chia hình vuông đó thành hai hình chữ nhật ( như hình vẽ) có hiệu hai chu vi là 10cm. Tính diện tích mỗi hình chữ nhật. 15m ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -------------------------------------- Hết-------------------------------------------- (ữ viết xấu, bẩn , cẩu thả trừ 1 điểm Đáp án chấm bài thi môn toán 3 Bài 1 : ( 4 điểm ) a.Tính giá trị mỗi biểu thức sau : ( 2điểm ) Mỗi biểu thức đúng cho 1 đ a . 76 + 124 x 4 - 320 = b . ( 140 + 160 : 5 ) x 4 = 76 + 496 - 320 = ( 140 + 32) x 4 = 572 - 320 = 172 x 4 = 252 = 688 b- (2 điểm ) Tính nhanh( Mỗi phép tính đúng cho 1 đ ) HS có thể làm a. 15 x 2 + 5 x 9 + 5 x 15 - 150 b. 100 x 7+ 7 + 7 + ...... + 7 + 7 x 10 =15 x 2 + 5 x 3 x 3 + 5 x 15 – 15 x 10 = 100 x7 + 7 x 100 + 7 x 10 = 15 x 2 + 15 x 3 + 5 x 15 - 15 x 10 = 700 + 700 + 70 = 15 x ( 2 + 3 + 5 – 10) 5 . = 1400 + 70 = 15 x 0 = 0 = 1470 Bài 2 : Tìm y : ( 2 điểm ) Mỗi bài đúng cho 1 đ 60 : y + 15 + ( a - a ) = 10 x 5 : 2 b. 367 : ( 5 + y ) = 9 (dư 7) 60 : y + 15 + 0 = 25 (367 – 7) : (5 + y) = 9 60 : y = 25 -15 360 : (5 + y) = 9 60 : y = 10 5 + y = 360 : 9 y = 60 : 10 5 + y = 40 y = 6 y = 40  - 5 y = 35 Bài 3 ( 3 điểm)a,

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:71|Tải về:2|Số trang:8

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: