/8

de thi hoc sinh gioi lop 3 mon toan 11-12

Upload: ThangNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 199|Tải về: 2

   Phòng GD & ĐT văn giang Trường tiểu học Liên nghĩa Thi học sinh giỏi lớp 3-cấp trường Môn: Toán (Thời gian: 60 phút) năm học 2011 - 2012      Bài 1 : ( 4 điểm ) a.Tính giá trị mỗi biểu thức sau : 76 + 124 x 4 - 320 = …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ( 140 + 160 : 5 ) x 4 = …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  b. Tính nhanh: 15 x 2 + 5 x9 + 5 x 15 - 150 …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b. 100 x 7+ 7 + 7 + ... + 7 + 7 x 10 (102 số 7) …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Bài 2 : Tìm y : ( 3 điểm ) a. 15 + 60 : y + ( a - a ) = 10 x 5 : 2 …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  b. 367 : ( 5 + y ) = 9 (dư 7) …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………   Bài 3. ( 4 điểm ) a, Hai số có tổng bằng 479, nếu giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên 6 lần thì được tổng mới bằng 789. Hãy tìm hai số hạng ban đầu. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b, Không tính , hãy so sánh A và B: A= 95 x95; B= 91 x 99 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 4:( 3điểm) Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau: a, 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ;........ ; ........ ; ......... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b, 2 ; 5 ; 10 ; 17 ;.......... ; ............;.......... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 6 ( 3 điểm): Bác nga đi từ A đến B hết 6 phút, đi từ B đến C hết 10 phút. Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ A đến B là 200 m. Hỏi quãng đường từ A đến C dài bao nhiêu mét? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 7: (3điểm) Cho hình vuông có cạnh 15 cm . Người ta chia hình vuông đó thành hai hình chữ nhật ( như hình vẽ) có hiệu hai chu vi là 10cm. Tính diện tích mỗi hình chữ nhật. 15m ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -------------------------------------- Hết-------------------------------------------- (ữ viết xấu, bẩn , cẩu thả trừ 1 điểm Đáp án chấm bài thi môn toán 3 Bài 1 : ( 4 điểm ) a.Tính giá trị mỗi biểu thức sau : ( 2điểm ) Mỗi biểu thức đúng cho 1 đ a . 76 + 124 x 4 - 320 = b . ( 140 + 160 : 5 ) x 4 = 76 + 496 - 320 = ( 140 + 32) x 4 = 572 - 320 = 172 x 4 = 252 = 688 b- (2 điểm ) Tính nhanh( Mỗi phép tính đúng cho 1 đ ) HS có thể làm a. 15 x 2 + 5 x 9 + 5 x 15 - 150 b. 100 x 7+ 7 + 7 + ...... + 7 + 7 x 10 =15 x 2 + 5 x 3 x 3 + 5 x 15 – 15 x 10 = 100 x7 + 7 x 100 + 7 x 10 = 15 x 2 + 15 x 3 + 5 x 15 - 15 x 10 = 700 + 700 + 70 = 15 x ( 2 + 3 + 5 – 10) 5 . = 1400 + 70 = 15 x 0 = 0 = 1470 Bài 2 : Tìm y : ( 2 điểm ) Mỗi bài đúng cho 1 đ 60 : y + 15 + ( a - a ) = 10 x 5 : 2 b. 367 : ( 5 + y ) = 9 (dư 7) 60 : y + 15 + 0 = 25 (367 – 7) : (5 + y) = 9 60 : y = 25 -15 360 : (5 + y) = 9 60 : y = 10 5 + y = 360 : 9 y = 60 : 10 5 + y = 40 y = 6 y = 40  - 5 y = 35 Bài 3 ( 3 điểm)a,