/1

De thi hoc sinh gioi lop 7 cap huyen

Upload: LoanNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 201|Tải về: 0

Phòng GD - ĐT Lục nam Đề thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh vòng 1 ( Cấp huyện) Năm học : 2003 – 2004 Môn :Toán lớp 7 Thời gian làm bài 150 phút  Câu 1: (2,5 điểm) Thực hiện các phép tinh sau: Tìm các giá trị của x để : Câu 2: (1,5 điểm). Tính tổng sau: Câu 3: (2 điểm ). Tổng số học siinh của ba khối 6, 7, 8 của huyện Lục Nam là 12.000. Tính số học sinh của từng khối biết rằng số học sinh của khối 6 bằng một nửa số học sinh của khối 7 và bằng 40% số học sinh của khối 8. Câu 4 (3điểm). Cho tam giác ABC . Gọi I,K lần lượt là trung điểm của cạnh AB, AC . Trên tia đối của tia IC lấy điểm m sao cho IM = IC ; Trên tia đói của tia KB lấyd điểm N sao cho KN = KB. tính tổng ba góc : Gọi H là chân đường cao của tam giác ABC. Chứng minh tam giác MHN cân. Câu 5: (1 điểm). Cho a, b, c thoả mãn: Tính -----------------Hết------------------