Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de thi hoc sinh gioi mon dia lop 9

Lượt xem:277|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Trường tHcs hà châu Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2009-2010 môn thi : Địa lý : Thời gian : 150 phút  Đề bài: Câu1: (3 điểm) Dựa vào bảng Chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế nước ta từ năm 1991-2002 Đơn vị ( % ) Năm Khu vực kinh tế 1991 1994 1997 2000 2002 Nông- lâm- ngư nghiệp 41% 28% 26% 24% 23% Công nghiệp – Xây dựng 24% 29% 32% 37% 38,5% Dịch vụ 35% 43% 42% 39% 38,5% a ,Nhận xét xu hướng thay đổi tỉ trọng của từng khu vực trong cơ cấu GDP của nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới? b ,Nguyên nhân của sự chuyển dịch các khu vực đó? Câu 2 (6 điểm)) Bắc Trung Bộ ìa Duyên Hải Nam Trung Bộ là những vùng kinh tế quan trọng của cả nước a,Hãy so sánh điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của 2 vùng trên? b,Để phát triển kinh tế xã hội Bắc Trung Bộ vá Duyên Hải Nam Trung Bộ cần có những biện pháp nào để khắc phục những khó khăn về mặt tự nhiên Câu 3: ( 6 điểm) Cho bảng số liệu sau dân số và tốc độ tăng dân số tự nhiên của nước ta Năm Tổng số dân (triệu người) Số dân thành thị (triệu người) Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên(%) 1995 72,0 14,9 1,65 1996 73.1 15,4 1,61 1999 76,6 18,0 1,51 2002 79,7, 20,0 1,32 2006 84,2 22,8 1,26 a, Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số của nướcta trong giai đoạn 1995- 2006. b, Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và giải thích tình hình phát triển dân số nước ta. Câu 4 (4 điểm) Trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp của Đồng Bằng Sông Hồng. Câu 5(2 điểm)Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Kể tên 5 ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta? Đáp án và biểu chấm Câu Nội dung Điểm Câu 1 3.0 điểm  Nhận xét: Sự thay đổi trong cơ cấu GDP và nguyên nhân của sự thay đổi: + Nông-lâm-ngư nghiệp: Tỉ trọng giảm liên tục từ cao nhất 41%(1991) đến năm 2002 chỉ còn 23%. Nguyên nhân: Nền kinh tế chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường, xu hướng mở rộng nền kinh tế nông nghiệp hàng hóa. Nước ta dang chuyển từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp. + Công nghiệp – Xây dựng: Tỉ trọng tăng nhanh nhất từ 24% (1991) đến năm 2002 lên 38,5% Nguyên nhân: Thực hiện chủ trương Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đường lối đổi mới là ngành khuyến khích phát triên + Dịch vụ: Chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động Nguyên nhân :Do ảnh hưởng của cuôc khủng ho