/30

Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử

Upload: MiuDo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1356|Tải về: 22

Đề 1 Câu 1 (7điểm). Trên cơ sở trình bày quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến 1920, hãy nêu con đường đi tìm chân lý cứu nước của người có gì khác với sự xuất dương của Phan Bội Châu ra nước ngoài trong những năm đầu của thế kỷ XX? Từ đó khẳng định công lao to lớn của người

[Ẩn quảng cáo]