/7

Đề thi học sinh giỏi Toán 8

Upload: CaMe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 435|Tải về: 1

phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 1998 -1999 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút   Câu 1: Xác định hệ số a sao cho: a) 27x2 + a chia hết cho 3x + 2 b) 3x2 + ax + 27 chia hết cho x + 5 có số dư bằng 2 Câu2: Cho 3 số a, b, c thỏa mãn

[Ẩn quảng cáo]