/1

DE THI HOC SINH GIOI TOAN LOP 2

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1145|Tải về: 1

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 2Câu 1: Lan nghĩ ra 1 số. Số lớn nhất có hai chữ số kém số đó là 30.hỏi Lan đã nghĩ ra số gì Câu 2: Nam nghĩ ra 1 số có 2 chữ số . Số đó cộng với 48 đc bao nhiêu cộng với 52 thì được 1 số có tổng cũa các chữ số là 19.Hỏi số nam nghĩ là số gì Câu 3: Có 1 cái hồ ngày thứ

[Ẩn quảng cáo]