/1

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 ... nè vào xem nhé!!

Upload: MaiNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 228|Tải về: 0

Môn Toán lớp 6 (Thời gian : 90 phút) o Bài 1 : (5,5 điểm) 1) Cho biểu thức    a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số. b) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là số nguyên. 2) Tìm x biết : a) x chia hết cho 12 ; x chia hết cho 25 ; x chia hết cho 30 ; 0 ≤ x ≤ 500. b) (3x - 24).73 = 2.7

[Ẩn quảng cáo]