Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 ... nè vào xem nhé!!

Môn Toán lớp 6 (Thời gian : 90 phút) o Bài 1 : (5,5 điểm) 1) Cho biểu thức    a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số. b) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là số nguyên. 2) Tìm x biết : a) x chia hết cho 12 ; x chia hết cho 25 ; x chia hết cho 30 ; 0 ≤ x ≤ 500. b) (3x - 24).73 = 2.74. c) |x - 5| = 16 + 2.(-3). 3) Bạn Đức đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 145. Hỏi bạn Đức đã sử dụng tất cả bao nhiêu chữ số ? Trong những chữ số đã sử dụng thì có bao nhiêu chữ số 0 ? o Bài 2 : (2 điểm) Cho đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M, trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho AM = BN. So sánh độ dài các đoạn thẳng BM và AN. o Bài 3 : (2,5 điểm) Cho XOY = 100oVẽ tia phân giác Oz của XOY ; Vẽ tia Ot nằm trong XOY sao cho YOT = 25o. 1) Chứng tỏ tia Ot nằm giữa hai tia Oz, Oy. 2) Tính số đo ZOT. 3) Chứng tỏ rằng Ot là tia phân giác của ZOY.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:53|Tải về:0|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: