/2

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN 9 - ... Cấp huyện )

Upload: TaiVanLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 571|Tải về: 4

Phòng GD - ĐT Nghĩa Hành ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9 Thời gian: 150’ ( Kể cả giao đề ) - Câu 1: ( 1.5 đ ) Từ đồng âm và từ nhiều nghĩa đều có hình thức âm thanh giống nhau. Dựa vào đâu ta phân biệt được từ đồng âm và từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ. - Câu 2: ( 2 đ ) Cảm nhận của

[Ẩn quảng cáo]