Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đe thi hoc sinh gioi vật lý9(nâng cao)

Lượt xem:124|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

Sở gd đt đề thi học sinh giỏi lớp 9 Môn: Vật lý Năm học: 2008 – 2009 Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) Câu 1. ( 2 điểm ) Một hành khác ngồi trên một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/h, nhìn qua cửa sổ thấy đoàn tàu thứ hai dài 150m chạy song song và ngược chiều, đi qua trước mặt mình 10s. Tìm vận tốc của đoàn tàu thứ 2. Câu 2. ( 2 điểm ) Người ta tiến hành một thí nghiệm như sau: Lúc đầu thả một vật rắn không thấm nước và có trọng lượng riêng lớn hơn nước vào trong một ống nghiệm và thả nổi ống nghiệm trong một chậu nước, rồi đánh dấu mực nước ngoài thành ống nghiệm. Sau đó lấy vật rắn ra và đổ nước vào trong ống nghiệm sao cho mực nước ngoài thành ống nghiệm vẫn như lúc đầu. Lúc này chiều cao cột nước trong ống nghiệm là h1. Sau cùng người ta lại thả vật rắn vào trong ống nghiệm thì thấy chiều cao cột nước trong ống nghiệm dâng cao thêm là h2. Hãy tính khối lượng riêng của vật rắn. Biết khối lượng riêng của nước là D1. Câu 3. ( 2 điểm ) Trong một bình có chứa 2kg nước ở 250 C. Thả vào bình 0,2 kg nước đá ở – 200 C. Hãy tính nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp và khối lượng nước trong bình khi đó Cho biết: Nhiệt dung riêng của nước là C1 = 4200 J/kg.k, của nước đá là C2 = 2100J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là = 3,4.105 J/kg. ( Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của môi trường và bình chứa ) Câu 4. ( 2 điểm ) Một tia sáng SO chiếu theo phương ngang đến điểm O của một gương phẳng nhỏ CD. Tia phản xạ in trên bức tường thẳng đứng một vệt sáng ở độ cao h = 100 cm so với tia tới. Tường cách điểm O một khoảng L = m. ( Hình 1 ) Xác định góc tới. b) Quay gương quanh điểm O một góc sao cho vệt sáng trên tường dịch chuyển đi lên theo phương thẳng đứng một đoạn 200 cm. Xác định góc h O D S C L ( Hình 1 ) Câu 5. ( 2 điểm ) Cho mạch điện ( Hình 2 ), U không đổi, R = 4Dùng một am pe kế có điện trở Ra để đo cường độ dòng điện trong mạch. Xác định điện trở Ra để kết quả phép đo mắc sai số tương đối nhỏ hơn 1%. R U ( Hình 2 ) - Hết -