/1

DE THI HOC SINH NANG KHIEU LOP 6

Upload: HuongNgocLan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 527|Tải về: 1

UNBD HUYỆN THANH SƠN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN TOÁN – LỚP 6 (Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 01 trang)  Câu 1 (4 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau:  Câu 2 (4 điểm): Tìm x, biết:  Câu 3: (4 điểm) Số học sinh c

[Ẩn quảng cáo]