/6

DE THI HS GIOI LICH SU 9

Upload: TuanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 234|Tải về: 0

PHÒNG GD KRÔNG NĂNGTrường THCS Phú XuânĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 – 2010( Thời gian làm bài 150 phút )Câu 1: ( 7 điểm) Bằng những sự kiện về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925 ở nước ngoài , hãy trình bày sự chuẩn bị của Người về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam ?Câu2(5điểm) Cao trào cách mạng 1930 -1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ -Tĩnh đã cho ta những bài học kinh nghiệm gì ?Câu 3:( 3 điểm) Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chớp thòi cơ như thế nào trong Cách mạng thàng Tám 1945? Câu 4( 5 điểm) Điều gì chứng tỏ rằng từ những năm 60 của thế kỉ XX trở đi kinh tế Nhật Bản phát triển thần kỳ ? Nguyên nhân của sự phát triển...