/1

de thi hs gioi van cap huyen 7

Upload: TrinhAnhViet.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 248|Tải về: 0

rong cuộc sống hàng ngày,để đánh giá một đồ vật,một con người đạt mức độ chính xác,chúng ta nên dựa trên nguyên tắc hay cách thức nào ? Đây cũng là vấn đề xưa nay được nhiều người quan tâm.Cha ông cũng từng có ý kiến hướng dẫn việc ấy trong câu tục ngữ : “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Ta nên hiểu câu nà

[Ẩn quảng cáo]