/6

de thi hsg 6 :tim chu so tan cung

Upload: NinhThuyDung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 277|Tải về: 1

TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG Tính chất 1 : a) Các số có chữ số tận cùng là 0, 1, 5, 6 khi nâng lên lũy thừa bậc bất kì thì chữ số tận cùng vẫn không thay đổi. b) Các số có chữ số tận cùng là 4, 9 khi nâng lên lũy thừa bậc lẻ thì chữ số tận cùng vẫn không thay đổi. c) Các số có chữ số tận cùng là 3, 7, 9 khi

[Ẩn quảng cáo]