/3

De thi HSG Anh 6

Upload: DuongThiXuan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 221|Tải về: 0

Can Kiem Secondary Full name:................................ Class: 6...... ĐỀ thi sinh MÔN anh 6 (thời gian :90 phút)  Bài 1: mà chân có cách phát âm khác các từ còn . (1, 5 ) 1. A. one 2. A. and B. doctor B. thanks C .box C. name D. jog D. am  3. A. thin B. there C. their D. brot

[Ẩn quảng cáo]