Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN - ĐỊA 9

Lượt xem:117|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Đề thi học sinh giỏi môn thi: Địa lí lớp 9 Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian phát đề) ----------------------  Câu 1 (1,0 điểm): Dựa vào kiến thức đã học: a. Hãy vẽ hình các đới khí hậu theo vĩ độ trên Trái Đất. b. Trình bày đặc điểm đới khí hậu ôn hòa. Câu 2 (2,0 điểm): Dựa vào át lát Địa Lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: a. Nêu vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. b. Trình bày và giải thích đặc điểm khí hậu mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Câu 3 (2,0 điểm): Hãy nhận xét và giải thích về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979-2002 theo bảng số liệu sau: Cơ cấu dân số Việt Nam theo nhóm tuổi ( đơn vị: %) Năm Nhóm tuổi 1979 1989 1999 2002  0 – 14 42,5 39,9 33,2 30,3  15 – 59 50,4 52,9 58,7 61,0  Từ 60 trở lên 7,1 7,2 8,1 8,7   Câu 4 (3,0 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (đơn vị: %) Năm Các nhóm cây 1990 2002  Tổng số 100 100  Cây lương thực 67,1 60,8  Cây công nghiệp 13,5 22,7  Cây khác 19,4 16,5  a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 1990 và 2002. b. Qua biểu đồ và kiến thức đã học nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta giai đoạn 1990-2002. Câu 5 (2,0 điểm): Dựa vào át lát Địa Lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: Trình bày tình hình sản xuất và phân bố ngành công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. ----------------------- Ghi chú: Thí sinh được sử dụng át lát địa Việt Nam tái bản năm 2009 đến nay. SBD................................. Chữ kí GT 1:..............................