/1

Đề thi HSG cấp huyện môn Toán

Upload: BaoTranCao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 274|Tải về: 1

đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Năm học: 2006_2007 Môn: toán lớp 7 Thới gian làm bài: 150 phút Phần I Trắc nghiệm ( 2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng 1, So sánh: 330 và 245 A, 330 > 245 B, 330 = 245 C, 330 2, Tam giác ABC có , tính và A, 700 và 500 B, 650 và 450 C, 600 và 400 D, 500 và 300 3, Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1100 mỗi góc ở đáy sẽ có số đo là: A, 700 B, 350 C, 400 D, Một kết quả khác. 4, Nếu trong một tam giác vuông có a,c là đọ dài hai cạnh góc vuông và b là độ dài cạnh huyền thì: A, a2 + b2 = c2 B, c2 + b2 = a2 C, a2 + c2 = b2 Phần II Tự luận( 8 điểm) Bài 1(2 điểm) a, Cho Sn = 1 - 2 + 3 - 4 +….+(-1)n-1.n Với n = 1,2,3…… Tính S35 + S 60 = ? b, tìm x biết Bài 2(2 điểm) a, tìm x biết 3x+3 - 3x = 234 b, tìm x, y, z, biết Và 5x + y - 2z = 28 Bài 3 (2 điểm) Hai diểm A và B cách nhau 30 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ điểm A và B đi ngược chiều nhau. ô tô thứ nhất đi từ A, ô tô thứ hai đi từ B, chúng gặp nhau lần thứ nhất tại C cách B là 12 km. Sau khi gặp nhau, ô tô thứ nhất tiếp tục đến B rồi quay lại A, ô tô thứ hai tiếp tục đi dến A rồi quay lại B, chúng gặp nhau lần thú hai ở D. Hỏi D cách A bao nhiêu km? Bài 4 (2 điểm) Cho tam giác ABC, góc BAC = 1200, kẻ đường phân giác trong AD. Từ D hạ DE vuông góc với AB và DF vuông góc với AC. a) Qua C kẻ đường Cx// AD, Cx cắt AB tại M. tam giấc ACM là tam giác gi? b) Tính AD biết CM= a và CF =b (a>b).