/4

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN TOAN 8 CÓ ĐÁP ÁN

Upload: RauCold.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 238|Tải về: 1

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TOÁN - LỚP 8 THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Đề bài Bài 1 (4 điểm) Cho biểu thức A = với x khác -1 và 1. a, Rút gọn biểu thức A. b, Tính giá trị của biểu thức A tại x c, Tìm giá trị của x để A Bài 2 (3 điểm) Cho Chứng minh rằng Bài 3 (3 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số nghịch đảo của phân số đã cho. Tìm phân số đó. Bài 4 (2 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = Bài 5 (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC bằng 600, phân giác BD. Gọi M,N,I theo thứ tự là trung điểm của BD, BC, CD. a, Tứ giác AMNI là hình gì? Chứng minh. b, Cho AB = 4cm. Tính các cạnh của tứ giác AMNI. Bài 6 (5 điểm) Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N. a, Chứng minh rằng OM = ON. b, Chứng minh rằng . c, Biết SAOB= 20082 (đơn vị diện tích); SCOD= 20092 (đơn vị diện tích). Tính SABCD. hướng dẫn chấm thi học sinh giỏi Bài 1( 4 điểm ) a, ( 2 điểm ) Với x khác -1 và 1 thì : A 0,5đ  0,5đ  = 0,5đ  = KL 0,5đ b, (1 điểm) Tại x = = thì A = 0,25đ = 0,25đ  KL 0,5đ c, (1điểm) Với x khác -1 và 1 thì A 0,25đ Vì với mọi x nên (1) xảy ra khi và chỉ khi KL 0,5đ 0,25đ  Bài 2 (3 điểm) Biến đổi đẳng thức để được 0,5đ Biến đổi để có 0,5đ Biến đổi để có (*) 0,5đ Vì với mọi a, b, c nên (*) xảy ra khi và chỉ khi và 0,5đ 0,5đ Từ đó suy ra a = b = c 0,5đ  Bài 3 (3 điểm) Gọi tử số của phân số cần tìm là x thì mẫu số của phân số cần tìm là x+11. Phân số cần tìm là (x là số nguyên khác -11) 0,5đ Khi bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu số 4 đơn vị ta được phân số (x khác -15) 0,5đ Theo bài ra ta có phương trình 0,5đ Giải phương trình và tìm được x= -5 (thoả mãn) 1đ Từ đó tìm được phân số KL 0,5đ  Bài 4 (2 điểm) Biến đổi để có A 0,5đ  0