/4

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN TOAN 8 CÓ ĐÁP ÁN

Upload: RauCold.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 580|Tải về: 5

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TOÁN - LỚP 8 THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Đề bài Bài 1 (4 điểm) Cho biểu thức A = với x khác -1 và 1. a, Rút gọn biểu thức A. b, Tính giá trị của biểu

[Ẩn quảng cáo]