Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề Thi HSG Cấp Huyện vòng 2

Lượt xem:165|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Đề khảo sát lớp ôn thi vào trường chuyên hùng vương tỉnh phú thọ năm học 2009- 2010 Môn : toán ( Dành cho lớp thi chuyên toán tin ) Thời gian làm bài 150 phút Ngày thi : 16 tháng 6 năm 2009 Đề bài Câu 1 ( 2 điểm ) Cho hương trình x2+2(m+1)x + m2+m +2 = 0 (1) ( m là tham số ) a . tìm tất cả cá giá trị của m để PT (1) có nghiệm b . Gọi x1& x2 là 2 nghiệm của PT (1) tìm GTNN của biểu thức P = x1x2 + 2( x1 + x2 ) . Câu 2 ( 2 điểm )Giải Phương trình x2 + x - 2 = 4 Câu 3 ( 2 điểm )Giải hệ phương trình Câu 4 ( 3 điểm ) Cho đường phân giác trong của góc BAC cắt cạnh BC tại D . Xét đường tròn (0) thay đổi nhưng luôn đi qua điểm A ,D và không tiếp xúc với các đường thẳng AB, AC đường tròn này cắt các đường thẳng AB , AC tương ứng tại M ,N Gọi K là các đường thẳng vuông góc với DM tại M và đường thẳng vuông góc với DN tại N . a. CMR điểm K nằm trên đường tròn (0) và K luôn thuộc một đường thẳng cố định b. Gọi I là trung điểm của MN chứng minh I luôn thuộc một đường thẳng cố định c. Xác định đường (0) để đoạn MN nhỏ nhất . Câu 5 ( 1 điểm ) Cho a , b , c là độ dài 3 cạnh của một tam giác Chứng minh bất đẳng thức sau : ..................................Hết ................................... Ghi chú : cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh ................................................SBD.................. Người ra đề : Nguyễn Đình Đại – PGD&ĐT Đoan Hùng – Phú Thọ