/4

Đề Thi HSG GDCD 9

Upload: KhongPhaiEm.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 352|Tải về: 4

PGD&ĐT PHỤNG HIỆP Kỳ thi chọn học sinh giỏi ĐI THI cấp huyện THCS TÂN PHƯỚC HƯNG năm học 2010 - 2011 Đề thi Môn: Giáo dục Công dân Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) .......................................................................................................................................... Đề bài Câu 1: (2,0 điểm) Em hiểu thế nào là xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư ? Theo em, xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của những tổ chức xã hội và cá nhân nào ? Câu 2: (4,0 điểm) Dân chủ là gì? Kỷ luật là gì ? Mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật ? Câu 3: (3,0 điểm) a/ Biển báo hiệu giao thông đường bộ gồm mấy nhóm ? ý nghĩa của từng nhóm ? b/ Biển báo cấm là biển báo như thết nào ? Câu 4: (3,0 điểm) Vì sao bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là vấn đề bức xúc toàn cầu ? Là học sinh em làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ? Câu 5: (4,0 điểm) Hiến pháp là gì ? Từ khi thành lập nước (9/1945) đến nay, nhà nước ta đã ban hành mấy bản Hiến pháp ? Vào những năm nào? Mỗi bản Hiến pháp ra đời có ý nghĩa gì đối với Cách mạng Việt Nam ? Câu 6: (4,0 điểm) Hợp tác là gì ? Tại sao phải hợp tác quốc tế ? Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề này như thế nào ? Là học sinh em cần phải làm gì để góp phần hợp tác quốc tế ? Câu 7 (3.0 điểm) Tệ nạn xã hội là gì? Tác hại của tệ nạn xã hội? Câu 8 (3.5 điểm) Nêu những quy định của Pháp luật nước ta và trách nhiệm của công dân, học sinh về việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? Câu 9 (3.5 điểm) Em hiểu thế nào là năng động, sáng tạo? Năng động, sáng tạo có vai trò như thế nào trong thời đại ngày nay? Tổng điểm toàn bài: 30,0 điểm Nội dung trả lời Điểm  Câu 1: - Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở; bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội. - Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của Chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và tất cả mọi người trong cộng đồng dân cư. Bản thân là HS cũng phải góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư như: Vệ sinh thôn, xóm; tuyên truyền mọi người thực hiện nếp sống văn hoá mới, phòng, chống các tệ nạn xã hội vv... 2,0đ 1,0đ 1,0đ  Câu 2: -