/33

de thi hsg lop 6

Upload: TieuNhatNguyet.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 265|Tải về: 1

Đề Kiểm tra H.S.G toán 6 ( số 1) (90 phút) Bài 1 (5,5đ): 1, Cho biểu thức: A =  a, Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số. b, Tìm các số nguyên n để biểu thức A là số nguyên. 2, Tìm x biết: a, x chia hết cho cả 12; 25; 30 và 0 ≤ x ≤ 500 b, (3x – 24). 73= 2.

[Ẩn quảng cáo]